MESLEKİ MEVZUAT

Derslerimizin içeriğini oluşturan ve mesleki yaşantımızda da kullandığımız kanunların bir kısmı aşağıda verilmiştir. Ulaşmak için üzerlerine tıklamanız yeterlidir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Medeni Kanun

Kadastro Kanunu

İmar Kanunu

Kamulaştırma Kanunu

Tapu Kanunu

Orman Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu

Mera Kanunu

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Kıyı Kanunu

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu

Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Maden Kanunu

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
>