VİZYON MİSYON

VİZYON


Önlisans eğitim ve öğretimi, araştırma ve proje çalışmaları ile uluslararası düzeyde yarışabilen, ülke kalkınmasına katkıda bulunan, Türkiye’de lider, uluslararası alanda saygın konuma  sahip bir bölüm olmaktır.
    

MİSYON


Evrensel değerleri ilke edinerek , bilim ve teknolojiden yararlanarak kendi alanında mesleki formasyona sahip, problemleri bilimsel be teknik bakış açısı ile çözebilen, bilgi üretip bunu paylaşan ve kuruluşundan bugüne dek ülke çapında benimsenmiş uygulayıcı niteliği taşıyan bireyleri ; yaratıcı ,sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın, girişimci, liderlik ve etik değerlere saygılı olma özellikleri de kazandırarak yetiştirmek, ülke kalkınmasına yönelik eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, proje ve danışmanlık hizmetlerine öncelik vermek, eğitim ve hizmet alanlarındaki birikimini ve üretimini toplum yararına sunmayı başlıca görev edinmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde her alanda işbirliği ve dayanışma anlayışını geliştirmektir.


 
>