YÖNETİM

                                                                                                      

Öğr.Gör.Feyzi TEZCAN

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkan V.


                                                                                                                           

          Öğr. Gör. Fahriye HARMANDALI                                                                                                 Öğr.Gör.Dr. Sevim Pelin ÖZKAN
                                                                                                                                
       Harita ve Kadastro Program Başkanı                                                                                      Tapu ve Kadastro Program Başkanı
>